Szukaj

Komitet Organizacyjny

Komitet Obchodów Jubileuszu 700-lecia Pręgowa.

W jego skład wchodzi siedem instytucji i podmiotów:


 1. Parafia p.w. Bożego Ciała w Pręgowie z księdzem proboszczem Adamem Zelewskim i Panem Bernardem Termanem z Rady Parafialnej.

 2. Sołectwo Pręgowo z sołtysem Marcinem Dawidowskim.

 3. Gmina Kolbudy z wójtem Andrzejem Chruścickim i zastępczynią wójta Anitą Richert-Kaźmierską.

 4. Rada Gminy Kolbudy reprezentowana przez Stanisława Patyka, radnego z Pręgowa

 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Pręgowie z prezesem Piotrem Sołczykiem i naczelnikiem Arkadiuszem Żeźnikiem.

 6. Szkoła Podstawowa w Pręgowie im Kawalerów Orderu Uśmiechu z dyrektorem Piotrem Buśko.

 7. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ze starostą Marianem Cichonem.

 

Przewodniczącym Komitetu został wybrany Marcin Dawidowski, sołtys Sołectwa Pręgowo.

Wśród podstawowych zadań Komitetu znajduje się m.in. koordynacja wydarzeń Roku Jubileuszowego, który trwać będzie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Komitet będzie zapraszał wszystkie osoby i instytucje do współpracy przy obchodach 700-lecia Pręgowa, a członkowie Komitetu są otwarci na chętnych do współpracy i wszelkie pomysły, które mogą to ten ważny jubileusz uświetnić w godny sposób.

Centralnym wydarzeniem obchodów roku jubileuszowego będą uroczystości w kościele w Pręgowie zaplanowane na dzień 23 września 2023 r.